logo
logo

Zaproszenie do składania ofert

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie jest właścicielem działek gruntowych położonych w obrębie Dankowa gmina Kwidzyn: 
 

Nr geodezyjny: 

  • 50/27 o powierzchni 0,5137 ha
  • 50/57 o powierzchni 0,5000 ha

Osoby zainteresowane nabyciem w/w działek zapraszamy do złożenia oferty nabycia w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem:

  • Oferta - Dankowo. W ofercie należy podać oferowaną kwotę transakcyjną osobno dla każdej z działek.

Bank zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty.

 


Zaproszenie do składania ofert

ItCard Dom Maklerski Banku BPS
© 2017 PBS. Wszelkie prawa zastrzeżone