logo
logo

ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA PORZĄDKU OBRAD

Zarząd Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie działając na podstawie art. 23 ust. 6 Statutu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego,  informuję, że uzupełnia porządek obrad Zebrania Przedstawicieli PBS w Kwidzynie,  które obędzie się 30 maja 2018 r. w godz. 11.00  w siedzibie Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie w sali Konferencyjnej (poziom II).

Porządek obrad zostaje uzupełniony o  dodatkowy  punkt :  

  • 32 A. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na przystąpienie Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie do spółki IT BPS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

 

Kwidzyn, dnia 23.05.2018r.

Zarząd

 Powiślańskiego Banku Spółdzielczego

w Kwidzynie

 

 

ItCard Dom Maklerski Banku BPS
© 2017 PBS. Wszelkie prawa zastrzeżone