logo
logo

Zebranie Przedstawicieli Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Tegoroczne Zebranie najwyższego organu nadzorczego Banku odbyło się 30.05.2018r.

Po przywitaniu zebranych delegatów oraz przybyłych gości, zaprezentowane zostały wyniki działalności za 2017r. Przedstawiciele jednogłośnie udzielili absolutorium wszystkim Członkom Zarządu.

W części dyskusyjnej głos zabrali zaproszeni goście, m.in.: Senator Rzeczpospolitej Polskiej Pan Leszek Czarnobaj, Przedstawiciel Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
Pan Marcin Baczyński, Starosta Powiatu Kwidzyńskiego Pan Andrzej Fortuna, Wójt Gminy Sadlinki Pani Elżbieta Krajewska oraz Wójt Gminy Gardeja Pan Kazimierz Kwiatkowski. Przemawiający bardzo pozytywnie ocenili pracę Zarządu i Rady Nadzorczej Banku i złożyli gratulacje organom zarządzającym. Przedstawiciele lokalnych samorządów docenili również wkład, jaki wnosi Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w rozwój społeczności lokalnej.

Podczas Zebrania oprócz sprawozdania z działalności Zarządu Banku przedstawione zostało również sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku, która w tym roku kończyła swoją kadencję. Zebrani delegaci dokonali wyboru nowego składu Rady Nadzorczej na kadencję 2018 – 2022 w skład której weszli:

 1. Berent Jan
 1. Donajski Wiesław
 1. Górecki Andrzej
 1. Gretkowski Andrzej
 1. Hołda Lech
 1. Jarema Bogdan
 1. Kamela Roman
 1. Kowalski Józef
 1. Królik Ryszard
 1. Majrowski Józef
 1. Mielczarek Zenona
 1. Pietrzak Barbara
 1. Stasiak Kazimierz

 

Rada Nadzorcza i Zarząd Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie składają serdeczne podziękowania delegatom i gościom za udział w Zebraniu, a także wszystkim udziałowcom, pracownikom i klientom banku, za zaufanie oraz wsparci, bez których to osiągnięcia banku nie były by możliwe.

ItCard Dom Maklerski Banku BPS
© 2017 PBS. Wszelkie prawa zastrzeżone