logo
logo

Zebranie Przedstawicieli

11 maja 2017 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie, podczas którego przedstawiono i podsumowano wyniki działalności Banku za 2016 rok.

W trakcie obrad najwyższego  organu banku spółdzielczego zatwierdzono m.in. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu, sprawozdanie finansowe Banku za 2016 rok, a także udzielono absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie w składzie: Prezes Zarządu Irena Kopik, Wiceprezes Zarządu Anna Baprawska, Wiceprezes Zarządu Maciej Jankowski, Wiceprezes Zarządu Iwonna Floryańska, Członek Zarządu Barbara Warczak, Członek Zarządu Tomasz Jankowski. Podjęto  również szereg uchwał, w tym uchwałę o podziale nadwyżki finansowej oraz uchwałę o kierunkach działalności gospodarczo-finansowej Banku na 2017 rok.

Na Zebraniu byli obecni Delegaci i wielu znamienitych Gości, wśród których znaleźli się m.in. Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu – były Minister Sprawiedliwości Pan Jerzy Kozdroń, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Leszek Czarnobaj, Wicedyrektor Departamentu Banku Polskiej Spółdzielczości Pan Tadeusz Walasek, Lustrator Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu Pan Jakub Rajfur oraz grono Przedstawicieli lokalnych samorządów.

W części dyskusyjnej zaproszeni goście bardzo pozytywnie ocenili współpracę z Bankiem kierując wiele słów uznania dla osiągniętych wyników i podkreślając kompetencje Zarządu i pracowników wszystkich placówek Banku. Przedstawiciele samorządów terytorialnych wysoko ocenili wkład Banku w rozwój działalności kulturalnej na rzecz społeczności lokalnej. 

Rada Nadzorcza i Zarząd Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie składa serdeczne podziękowania delegatom za udział w Zebraniu, a wszystkim udziałowcom oraz klientom Banku, za zaufanie oraz wsparcie, bez których  osiągnięcia banku  byłyby niemożliwe.

ItCard Dom Maklerski Banku BPS
© 2017 PBS. Wszelkie prawa zastrzeżone