logo
logo

Usługi

 

Powiślański Bank SPółdzielczy zaprasza swoich Klientów do korzystania z oferowanych przez Bank usług rozliczania się w sposób elektroniczny. Istotą bankowości elektronicznej jest korzystanie z usług bankowych niezależnie od miejsca i czasu. Umożliwiają to różne kanały Bankowości elektronicznej, takie jak:

 • Home Banking
 • Internet Banking
 • SMS Banking
 • Bankofon
 • Lokaty Internetowe
 • Doładowania telefonów komórkowych
 • Finger Vein

Nowoczesny sposób dostępu do konta bankowego i wykonywania operacji bankowych niesie ze sobą wiele korzyści. Najważniejsze z nich to:

 • stały wgląd do rachunków,
 • oszczędność czasu,
 • dostępność, wygoda,
 • szybkie przeprowadzanie operacji finansowych

Jeśli jesteś osobą aktywną, otwartą na nowe rozwiązania, ceniącą niezależność, swój czas i wygodę, to nasze usługi przeznaczone są właśnie dla Ciebie

ItCard Dom Maklerski Banku BPS
© 2017 PBS. Wszelkie prawa zastrzeżone