Ważna informacja dla posiadaczy kart

W związku ze zmianami przepisów prawa oraz rosnącymi wymogami dot. bezpieczeństwa płatności internetowych informujemy o wprowadzeniu zmian związanych z uwierzytelnieniem płatności internetowych kartą. Do dotychczas funkcjonującego zabezpieczenia 3D Secure (SMS zabezpieczający) dodane zostanie dodatkowe zabezpieczenie w postaci kodu PIN.

Prosimy ustawić swój PIN do płatności internetowych kartą aby móc dalej wykonywać płatności internetowe. Kartą, która do końca stycznia br. nie będzie miała ustawionego kodu PIN, nie będzie można wykonywać płatności internetowych (do czasu ustawienia kodu PIN jako dodatkowego zabezpieczenia).

Kod PIN możesz nadać samodzielnie w portalu kartoSFERA! 

Poniżej znajdziesz instrukcję, jak nadać PIN :


KROK 1 – Zaloguj się do portalu kartoSFERA na stronie www.kartosfera.pl 

W przypadku wątpliwości lub problemów z zalogowaniem skorzystaj z Podręcznika Użytkownika znajdującego się na stronie lub zadzwoń do nas.

KROK 2 – Po zalogowaniu przejdź do zakładki „3D Secure”

W tej części ustawisz kod PIN do transakcji internetowych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej. Kod PIN do transakcji internetowych nadajesz raz, obowiązuje on dla wszystkich Twoich kart wydanych przez PBS. Kod PIN do transakcji internetowych możesz zmienić w dowolnym momencie.
Pytaniem uwierzytelniającym, tj. pytaniem które pojawi się podczas transakcji zabezpieczonej 3D Secure jest „Proszę o podanie kodu PIN”.

  • aby nadać PIN wprowadź wybrany przez siebie 4-cyfrowy kod PIN w miejscu oznaczonym „Ustaw odpowiedź”.

Po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN w formacie 4-cyfrowym naciśnij przycisk „Akceptuj”. Otrzymasz kod SMS (na numer telefonu podany do kontaktu z Bankiem), który należy wprowadzić na kolejnym ekranie.

System wyświetli komunikat potwierdzający ustawienie kodu PIN („Odpowiedź na pytanie uwierzytelniające została ustawiona).

 

UWAGA: Podczas transakcji internetowych zabezpieczonych 3D Secure, będziesz proszony w pierwszej kolejności o podanie kodu PIN (Pytanie „Proszę o podanie kodu PIN”), a po jego poprawnym wprowadzeniu otrzymasz hasło jednorazowe.