Szukasz finansowania dla swojej pierwszej nieruchomości – planujesz zakup mieszkania, działki budowlanej albo budowę domu? Skorzystaj z Bezpiecznego Kredytu z dopłatami do rat w ramach rządowego programu Pierwsze Mieszkanie.

Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45. roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, znacząco niższe comiesięczne koszty kredytowania Twojej pierwszej nieruchomości.

WARUNKI CENOWE:

  • Oprocentowanie okresowo-stałe 7,02%
  • Prowizja od udzielenia kredytu 0,50%
  • RRSO 3,56%

  • Stałe raty kredytu z dopłatą przez 10 lat
  • możliwość udzielenia kredytu bez wkładu własnego – z gwarancją BGK
  • maksymalna kwota kredytu:
    • 500 tys. zł,
    • 600 tys. zł jeśli prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład Twojego gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko,

Szczegółowe informacje o programie Pierwsze Mieszkanie znajdziesz na stronie BGK:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/pierwsze-mieszkanie/bezpieczny-kredyt-2/

 

PRZYDATNE DOKUMENTY:

  Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

  Wniosek o bezpieczny kredyt

  Warunki uzyskania bezpiecznego kredytu i dopłat do kredytu 


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredyt udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 3,56% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 296.000,00 zł, okres kredytowania: 278 miesięcy; wkład własny: 25% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo – stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,02 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 7,99% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,99%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,00%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1.593,56 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 1.238,27 zł, łączna liczba rat: 278. Całkowity koszt kredytu 126.334,65 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 123.159,55 zł  (przy uwzględnieniu dopłat BGK w wysokości 116.788,15 zł), prowizja  za udzielenie kredytu: 0,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1.480,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 1376,10 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł, opłata za sporządzenie umowy w wysokości 300,00 zł.

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

 

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 422.334,65zł przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 116.788,15 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu.

 

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Kalkulacja została dokonana na dzień 10.11.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.