Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych przeznaczone na zapewnienie płynności finansowej, udzielane średnim i dużym przedsiębiorstwom.

Gwarancja FGP obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem. Zabezpieczeniem gwarancji jest weksel własny kredytobiorcy. Gwarancje FGP wprowadzone zostały w ramach pakietu pomocowego dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

GWARANCKA FGP – podstawowe parametry gwarancji:

  • maksymalna kwota gwarancji wynosi 80%;
  • kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł;
  • możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów obrotowych;
  • okres gwarancji 27 miesięcy.

Sprawdź szczegóły produktu i warunki uzyskania gwarancji.

Szczegóły gwarancji