Gwarancje DE MINIMIS – Zabezpieczenie kredytu z wykorzystaniem Banku Gospodarstwa Krajowego.

„Informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) / portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) w terminie do 31 grudnia 2023 r. wynosi 0%.”

 

GWARANCJA KFG – podstawowe parametry gwarancji:

  • maksymalna kwota gwarancji wynosi 80%;
  • dla Klientów z sektora mikro i MŚP;
  • możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów obrotowych i inwestycyjnych;
  • okres gwarancji:
    • 75 miesięcy dla kredytów obrotowych
    • 120 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych.

Sprawdź szczegóły produktu i warunki uzyskania gwarancji.

Szczegóły gwarancji