GWARANCJA KFG – podstawowe parametry gwarancji:

  • maksymalna kwota gwarancji wynosi 60%;
  • dla Klientów z sektora mikro i MŚP;
  • możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów obrotowych i inwestycyjnych;
  • okres gwarancji:
    • 60 miesięcy dla kredytów obrotowych
    • 120 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych.

Sprawdź szczegóły produktu i warunki uzyskania gwarancji.

Szczegóły gwarancji