Kredyt z przeznaczeniem na wymianę ogrzewania i termomodernizację w Twoim domu, z dotacją z programu „Czyste Powietrze”. Wymień stare i nieefektywne piece na nowe, ekologiczne źródło ciepła.

Kredyt Czyste Powietrze możesz wykorzystać na sfinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe  normy oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, a szczegółowo określonych w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze”.

Dlaczego warto?

 • szeroki zakres finansowania
 • prowizja tylko 2%
 • kwota kredytu nawet 100 tys. zł.
 • możliwość objęcia kredytu gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego*
 • dotacja w programie „Czyste Powietrze” do 30 tys. zł lub 37 tys. zł (w zależności od poziomu dofinansowania);

Gwarancja udzielana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w wysokości do 80% kwoty udzielonego kredytu na spłatę kapitału kredytu i obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu.


Co mogę sfinansować kredytem Czyste Powietrze?

Środki z kredytu możesz przeznaczyć na:

 • audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 • pompa ciepła powietrze/woda
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • pompa ciepła typu powietrze/powietrze
 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja)
 • kocioł olejowy kondensacyjny
 • kocioł na węgiel
 • kocioł zgazowujący drewno
 • kocioł na pellet drzewny
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • ogrzewanie elektryczne
 • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna jako element inwestycji w powiązaniu z innym źródłem ciepła
 • ocieplenie przegród budowlanych
 • stolarka okienna
 • stolarka drzwiowa

Przydatne dokumenty:


Aktualne dokumenty Programu „Czyste Powietrze”

Aktualne dokumenty Programu „Czyste Powietrze” znajdują się również na stronie  NFOŚiGW.


 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi  8,14 %, dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 35.000 PLN, na okres 60 miesięcy, oprocentowanie zmienne w wysokości 7,0%  stanowiące sumę stopy referencyjnej WIBOR 6M (na dzień wyliczenia stawka WIBOR 6M wynosi 2,64%)  powiększoną o marżę banku w wysokości 4,36p.p.  Całkowity koszt kredytu  7.301,17 PLN (w tym: prowizja 700 PLN, odsetki 6.601,17 PLN), 59 miesięcznych rat równych w wysokości po 693,13 PLN oraz ostatnia, 60 rata wyrównująca w wysokości 706,50 PLN.  Kalkulacja została dokonana na dzień 14.03.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe. Spełnienie przez klienta kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania dotacji musi być udokumentowane w sposób opisany w programie „Czyste Powietrze”. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.