Kredyt proekologiczny Dobra Energia na finansowanie i refinansowanie nakładów poniesionych na instalacje proekologiczne.

JAKIE INWESTYCJE MOŻESZ FINANSOWAĆ:

 • panele fotowoltaiczne
 • kolektory słoneczne
 • pompy ciepła
 • nowe kotły c.o.
 • system rekuperacji
 • systemy oczyszczania ścieków
 • systemy odzyskiwania wody deszczowej

Korzyści produktu:

 • maksymalna kwota kredytu to nawet 100.000 zł
 • możliwość kredytowania do 100% wartości inwestycji
 • refinansowanie do 6 miesięcy od daty wystawienia faktury
 • nawet 10 lat na spłatę

 

Skorzystaj również z ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii!

Ubezpieczenie obejmuje:

 • instalacje fotowoltaiczne (moc do 150 kWp) i kolektory słoneczne (moc do 300 kWt) – zamontowane na dachu budynku , budowli lub znajdujące się na gruncie,
 • pompy ciepła (moc do 300 kWt) – napowietrzone i głębinowe.

RRSO – zmienna stopa procentowa:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 12,98% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 69.000,00 PLN, okres kredytowania: 96 miesięcy; oprocentowanie zmienne 11,25% w skali roku – wyliczone jako suma zmiennej stopy referencyjnej WIBOR 6M (na dzień 20.04.2023r. wynosi 7,25%) oraz marży banku w wysokości 4,00%. 96 równych rat miesięcznych w wysokości 1.086,94 PLN, oraz ostatnia, 97 rata w wysokości 1.051,49 PLN. Łączna liczba rat 97.

Całkowity koszt kredytu wynosi 37.767,73 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 36.397,73 PLN, prowizja za udzielenie kredytu 2.070,00 PLN, opłata przygotowawcza w wysokości 300,00. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 107.767,73 PLN.

Kalkulacja została dokonana na dzień 20.04.2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

W przypadku kredytu z zabezpieczeniem hipotecznym koszt kredytu wzrasta o następujące wartości: 19 zł podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podwyższenie marży kredytu o 1p.p. do czasu prawomocnego wpisu hipoteki.

RRSO – okresowo – stała stopa procentowa:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 14,76% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 69.000,00 PLN, okres kredytowania: 96 miesięcy; oprocentowanie okresowo – stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 13% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 11,25% w skali roku – wyliczone jako suma zmiennej stopy referencyjnej WIBOR 6M (na dzień 20.04.2023r. wynosi 7,25%) oraz marży banku w wysokości 4,00%. Równa rata miesięczna przez pierwsze 60 miesięcy w wysokości 1.152,89 PLN, kolejne 46 rat w wysokości 1.125,70 PLN, ostatnia 97 rata w wysokości 1.124,64 PLN. Łączna liczba rat 97.

Całkowity koszt kredytu wynosi 44.193,24 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 41.823,24 PLN, prowizja za udzielenie kredytu 2.070,00 PLN, opłata przygotowawcza w wysokości 300,00 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 113.193,24 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 20.04.2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

W przypadku kredytu z zabezpieczeniem hipotecznym koszt kredytu wzrasta o następujące wartości: 19 zł podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podwyższenie marży kredytu o 1p.p. do czas prawomocnego wpisu hipoteki.


Wniosek o kredyt Dobra Energia