Kredyt proekologiczny Dobra Energia na finansowanie i refinansowanie nakładów poniesionych na instalacje proekologiczne.

JAKIE INWESTYCJE MOŻESZ FINANSOWAĆ:

 • panele fotowoltaiczne
 • kolektory słoneczne
 • pompy ciepła
 • nowe kotły c.o.
 • system rekuperacji
 • systemy oczyszczania ścieków
 • systemy odzyskiwania wody deszczowej

Korzyści produktu:

 • maksymalna kwota kredytu to nawet 100.000 zł
 • możliwość kredytowania do 100% wartości inwestycji
 • refinansowanie do 6 miesięcy od daty wystawienia faktury
 • nawet 10 lat na spłatę

 

Skorzystaj również z ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii!

Ubezpieczenie obejmuje:

 • instalacje fotowoltaiczne (moc do 150 kWp) i kolektory słoneczne (moc do 300 kWt) – zamontowane na dachu budynku , budowli lub znajdujące się na gruncie,
 • pompy ciepła (moc do 300 kWt) – napowietrzone i głębinowe.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,91% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu: 18 000,00 zł okres kredytowania 36 miesięcy z oprocentowaniem zmiennym w wysokości 6,64% w skali roku, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (2,64%) powiększonej o marżę 4,0 p.p. Całkowity koszt kredytu wynosi 2 506,75 zł (w tym: 1 906,75 zł odsetki, 540 zł prowizja za udzielenie kredytu oraz 60 zł opłaty przygotowawczej). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 20 506,75 zł. Wysokość 35 równych rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 552,96 zł każda, oraz ostatnia 36 rata w wysokości  553,15 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.03.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.
W przypadku kredytu z zabezpieczeniem hipotecznym koszt kredytu wzrasta o następujące wartości: 19 zł podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podwyższenie marży kredytu o 1p.p. do czas prawomocnego wpisu hipoteki.


Wniosek o kredyt Dobra Energia