• Karta kredytowa to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności. To także sposób na zwiększenie płynności finansowej Twojej firmy, ponieważ dzięki karcie uzyskujesz darmowy kredyt – nie zapłacisz odsetek, jeśli spłacisz go w ciągu 51 dni.
  • Kartę kredytową Mastercard Business Credit docenią te firmy, których pracownicy często wyjeżdżają w delegacje i muszą wynajmować samochody, czy rezerwować hotele.
  • Aby dokonać płatności zbliżeniowej na kwotę poniżej 100 zł, wystarczy zbliżyć kartę do czytnika.

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty niezwłocznie zgłoś ten fakt w jeden z niżej opisanych sposobów:

telefonicznie poprzez Infolinię Banku (tel.: +48 86 215 50 50),
telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel.: +48 828 828 828),
osobiście w placówce Banku,
za pośrednictwem portalu kartowego,

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe):

  • Pojedyncza transakcja internetowa –  100 PLN
  • Suma transakcji internetowych  –  400 PLN
  • Liczba następujących po sobie transakcji internetowych – 5