Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie działając na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, a także części ósmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013, jak również Polityki Ładu Korporacyjnego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie  informuje, że dokument „Polityka informacyjna Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie” jest dostępny publicznie w siedzibie Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie przy ul. Kopernika 28, sekretariat I piętro, w godzinach funkcjonowania Banku, a także na stronie internetowej Banku pod adresem https://www.powislanski.pl


 Polityka Informacyjna 

Ujawnienie informacji PBS Kwidzyn 2022

Oświadczenie Zarządu PBS w Kwidzynie

Opis systemu kontroli wewnętrznej w PBS w Kwidzynie