Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie działając na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, a także części ósmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013, przestrzegając Zasad Ładu Korporacyjnego informuje, że dokument „Polityka informacyjna Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie” obejmujący:

  • zakres ogłaszanych przez Bank zgodnie z wymogami prawa informacji,
  • określenie częstotliwości dokonywania ogłaszania informacji,
  • formy i miejsca ogłaszania informacji,
  • sposób zapewniania klientom i członkom Banku właściwego dostępu do informacji,
  • zasady zatwierdzania i weryfikowania informacji podlegających zgodnie z Polityką ogłaszaniu

jest dostępny publicznie w siedzibie Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie przy ul. Kopernika 28, sekretariat I piętro, w godzinach funkcjonowania Banku, a także na stronie internetowej Banku pod adresem https://www.powislanski.pl

 


 Polityka Informacyjna 

Ujawnienie informacji PBS Kwidzyn 2023

Oświadczenie Zarządu PBS w Kwidzynie

Ujawnienie MREL 31.12.2023 

Opis systemu kontroli wewnętrznej w PBS w Kwidzynie