Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie poszukuje kandydata na stanowisko:

Analityk kredytowy

Miejsce pracy: Kwidzyn, woj. pomorskie

 Podstawowe obowiązki:

 • weryfikacja wniosków kredytowych oraz dołączonych dokumentów dostarczanych z komórek sprzedażowych pod względem kompletności i jakości
 • współpraca z komórkami sprzedażowymi w zakresie pozyskania niezbędnych dokumentów do oceny ryzyka transakcji kredytowej
 • dokonywanie analizy i oceny zdolności oraz wiarygodności kredytowej klientów, w tym ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej klientów
 • ocena proponowanych prawnych zabezpieczeń oraz ryzyka transakcji kredytowej
 • formułowanie propozycji warunków zawarcia transakcji kredytowych i przedkładanie ich właściwym osobom do podjęcia decyzji
 • wspieranie komórek sprzedażowych w określeniu warunków współpracy kredytowej
 • realizowanie zadań związanych z monitorowaniem sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta oraz wartości przyjętych zabezpieczeń dla potrzeb klasyfikacji ekspozycji kredytowych i ustalania poziomu rezerw celowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: bankowość i finanse, ekonomia, matematyka (dodatkowy atut – doświadczenie w pracy z obszaru bankowości)
 • znajomość zagadnień prawa bankowego, zasad rachunkowości, oraz sprawozdawczości finansowej  
 • znajomość technik analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz oceny projektów inwestycyjnych
 • dobra znajomość obsługi komputera i programów MS WORD i EXCEL
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków 
 • sumienność i dokładność oraz dobra organizacja pracy

Oferujemy

 • Zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę
 • Stałe wynagrodzenie
 • Szkolenia umożliwiające rozwój zawodowy

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres kadry@powislanski.pl z dopiskiem ,,praca Analityk kredytowy”.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Informujemy, że Administratorem danych jest Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Kopernika 28. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne (np. Pani/Pana wizerunek przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraziła Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji).

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie (Pracodawcy, Administratora danych), zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych, Pani/Pan danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od daty zakończenia składania ofert wskazanej w ogłoszeniu.