Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie poszukuje kandydata na stanowisko:

Dyrektor Filii w Grudziądzu

Miejsce pracy: Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie

 1. Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki związane z ekonomią, finansami lub marketing
   i zarządzanie),
  • Minimum 3 letnie doświadczenie pracy na stanowiskach kierowniczych, dodatkowym atutem będzie doświadczenie zdobyte w instytucji finansowej
  • Zdolności do kierowania kapitałem ludzkim (wskazane posiadanie cech i kompetencji liderskich),
  • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów na pierwszej linii współpracy,
  • Umiejętność budowania i utrzymanie długotrwałych relacji z Klientem,
  • Umiejętność podejmowania decyzji również w sytuacjach kryzysowych,
  • Prawo jazdy kat. B,
  • Niekaralność.
 1. Kandydat oprócz wymagań określonych w ust. 1 niniejszego ogłoszenia powinien posiadać kompetencje w zakresie:
  • umiejętności przywódczych,
  • znajomości analizy finansowej Klienta,
  • nastawienia na cel i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych zadań,
  • motywowania zespołu do realizacji i osiągania wspólnych celów,
  • umiejętności pracy pod presją czasu,
  • radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych i stresowych,
  • zdolności argumentowania i wypowiadania się,
  • motywacji do uczenia się i samorozwoju oraz rozwoju współpracowników.
 1. Podstawowe obowiązki na stanowisku Dyrektora Filii:
  • Realizacja planów i polityk w zakresie działalności handlowej Banku,
  • Planowanie i nadzór nad realizacją planów sprzedażowych placówki,
  • Pozyskiwanie i bieżąca współpraca z Klientem, rozpoznawanie ich potrzeb, doradztwo w zakresie doboru najodpowiedniejszych dla klienta produktów i usług bankowych,
  • Podejmowanie decyzji kredytowych w ramach kompetencji przyznanych przez Zarząd Banku.
  • Nadzór nad sporządzanymi informacjami sprawozdawczymi z prowadzonej działalności na wewnętrzne potrzeby Banku.
  • Prowadzenie kampanii reklamowych i promocyjnych w zakresie uzgodnionym z Centralą.
  • Zapewnienie ładu organizacyjnego Filii i ciągłości działania placówki w zakresie obsługi klienta, w tym dbałość o utrzymanie obsługi klienta na wysokim poziomie.
  • Dbałość o dobry wizerunek placówki.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszę o przesyłanie zgłoszenia swojej kandydatury na adres kadry@powislanski.pl w terminie do dnia 30 września 2021r. z dopiskiem „Rekrutacja Grudziądz”.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Informujemy, że Administratorem danych jest Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Kopernika 28. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne (np. Pani/Pana wizerunek przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraziła Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji).

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie (Pracodawcy, Administratora danych), zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych, Pani/Pan danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od daty zakończenia składania ofert wskazanej w ogłoszeniu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress