Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie czynności, o których mowa w art.6a ust.1 i 7 w związku z art. 111b ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

L.p. Podmiot zewnętrzny Adres Miejsce wykonywania działalności Regon
1 IT CARD S.A. 02-231 Warszawa
ul. Jutrzenki 139
EOG 145907986
2 Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o. o. 18-400 Łomża
ul. Spokojna 9 A
EOG 450008792
3 Zakład Usług Informatycznych
Z. Koza Spółka komandytowa
82-400 Sztum
ul. Kalszteina 18
EOG 170127088
4 Exea Sp. z o.o. 87-100 Toruń
ul. Włocławska 167
EOG 341137054
5 VERDIT Sp. z o.o. 00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 81
EOG 142796693
6 Basement Sp. z o. o.  02-031 Warszawa
ul. Grójecka 4312
EOG 141434321
*EOG – Europejski Obszar Gospodarczy