Raport za 2022 rok

Rok 2022 był dla nas kolejnym rokiem wytężonej pracy w trudnych warunkach otoczenia gospodarczego, cechującego się wysoką inflacją, wysokimi stopami oprocentowania kredytów, niestabilnością oraz nieprzewidywalnością sytuacji gospodarczej kraju. Ponadto agresja Rosji w Ukrainie, sankcje nałożone na Rosję spowodowały wyraźne pogorszenie perspektyw globalnej koniunktury – zerwane łańcuchy dostaw, wzrost cen paliw i energii co przełożyło się na wzrost inflacji do niespotykanego poziomu.  Raport roczny 2022 – pobierz plik

Raport za 2021 rok

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu roczny Raport naszego Banku, który zawiera syntetyczne informacje o sytuacji finansowo – ekonomicznej i wypracowanym wyniku finansowym w 2021 roku Rok 2021 był trudnym okresem dla całego sektora bankowego. Niekorzystne były uwarunkowania makroekonomiczne: rosnąca inflacja, trwająca pandemia COVID-19, szereg turbulencji w łańcuchach dostaw, kryzys migracyjny na granicy wschodniej oraz mocno spóźniona seria podwyżek stóp procentowych kształtowanych przez Radę Polityki Pieniężnej, spowodowały szereg niewiadomych co do dalszej przyszłości, która dodatkowo jest potęgowana trwającą agresją w Ukrainę.  Raport roczny 2021 – pobierz plik

Raport za 2020 rok

Rok 2020 był okresem bardzo trudnym, w którym Zarząd realizował, zatwierdzoną przez RN strategię rozwoju Banku na lata 2020 – 2022.
Zgodnie z założeniami tej Strategii dużo uwagi poświęcono na podnoszenie bezpieczeństwa informacji oraz nakłady na modernizację infrastruktury teleinformatycznej, co okazało się niezwykle ważnym i trafnym podejściem w okresie pandemii. W przedstawianym Państwu raporcie prezentujemy syntetyczne podsumowanie wyników działalności w 2020 roku.

Raport roczny 2020 – pobierz plik

 

Raport za 2019 rok

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem rocznym, który stanowi syntetyczne podsumowanie działalności i osiągnięć Banku w minionym 2019 roku. Roku szczególnym, w którym obchodziliśmy setną rocznicę działalności Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie. Sto lat działania na rzecz lokalnej społeczności to dla nas bardzo ważne osiągnięcie, które świętowaliśmy wspólnie z udziałowcami, klientami i partnerami biznesowymi oraz mieszkańcami Kwidzyna i okolicznych gmin. Dziękujemy za udział w uroczystościach, a także za wszystkie słowa uznania, podziękowania oraz życzenia na dalsze lata działania.

Raport roczny 2019 – pobierz plik