Polecenia przelewów przyjmują od klientów wszystkie placówki od poniedziałku do piątku (z wyłączaniem dni wolnych od pracy) w czasie przeznaczonym do obsługi klienta i są zrealizowane w danym dniu operacyjnym, chyba że szczególne przepisy lub zawarte umowy mówią inaczej.

  1. Zlecenia przyjęte w danym dniu roboczym do godz. 10:40 są rozliczane w Banku beneficjenta w tym samym dniu roboczym w ramach II-giej sesji rozliczeniowej KIR tj. około godz. 15;00,
  2. Zlecenia przyjęte w danym dniu roboczym od godz. 10:41 do 13:40 są rozliczane w Banku beneficjenta w tym samym dniu roboczym w  ramach III- ciej sesji rozliczeniowej KIR tj. około godz. 17:00,
  3. Zlecenia przyjęte w danym dniu roboczym od godz. 13:41 do 17:00 są rozliczane w Banku beneficjenta w następnym dniu roboczym, w ramach I-szej sesji rozliczeniowej KIR, tj. około godz. 12:00.

Dyspozycje kierowane do systemu rozliczeń przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych typu: home banking, internet banking, żeby były zrealizowane zgodnie z powyższymi godzinami rozliczeniowymi muszą być wprowadzone do systemu z co najmniej z 10-cio minutowym wyprzedzeniem. W  czasie tych 10 minut przelewy z bieżącą datą realizacji system umieszcza na liście przelewów oczekujących aż do momentu ich  realizacji.

 

  Zasady realizacji pojedynczych transakcji płatniczych