Prezydium Rady Nadzorczej
Majrowski Józef 
Przewodniczący
Jarema Bogdan
Za-ca przewodniczącego
Mielczarek Zenona
Sekretarz

 

Członkowie Rady Nadzorczej
Berent
Jan
Donajski
Wiesław
Górecki
Andrzej
Gretkowski
Andrzej
Gutmański
Jarosław
Hołda
Lech
Kamela
Roman
Kowalski
Józef
Królik
Ryszard
Raniszewska
Lucyna
Zaskalski
Zbigniew