Prezydium Rady Nadzorczej
Majrowski Józef 
Przewodniczący
Jarema Bogdan
Za-ca przewodniczącego
Mielczarek Zenona
Sekretarz

 

Członkowie Rady Nadzorczej
Berent Jan Donajski Wiesław Górecki Andrzej Gretkowski Andrzej
Gutmański Jarosław Hołda Lech Kamela Roman Kowalski Józef
       
 
Królik Ryszard Raniszewska Lucyna Zaskalski Zbigniew