Irena Kopik
Prezes Zarządu

                                 

Maciej Jankowski                                                   Iwonna Floryańska             
Wiceprezes Zarządu                                               Wiceprezes Zarządu