Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie zapewnia swoim Klientom możliwość:

  1. odroczenia spłaty rat kredytowych dla osób i firm, które w wyniku  sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 mogą mieć trudności z regulowaniem zobowiązań finansowych,
  2. wydłużenia spłaty kredytu odnawialnego w rachunku w trybie uproszczonym,
  3. zawieszenia wykonania umowy kredytu w stosunku do Kredytobiorców, którzy po dniu 13 marca 2020r. utracili pracę lub inne główne źródło dochodu. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19.06.2020r o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, tzw. Tarcza antykryzysowa  4 (wniosek należy złożyć osobiście w Banku).

Powyższe zasady mają zastosowanie dla instrumentów pomocowych, dla których Wnioski zostaną złożone do dnia 30 września 2020r.,


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

  • Dostarcz wniosek do Banku (osobiście lub korespondencyjnie);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, podpisany skan wniosku wyślij e-mailem na adres: prolongata@powislanski.pl 
WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH WNIOSEK DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

 

Aby ułatwić nam procedowanie Twojego wniosku wypełnij go starannie. Błędnie lub niekompletnie wypełnione wnioski nie zostaną rozpatrzone. Koniecznie wskaż we wniosku, w jaki sposób stan epidemii wpłynął na Twoją sytuację finansową. 

 

WIĘCEJ PYTAŃ? Zapraszamy do kontaktu!

tel: 55 261 45 30