• Oferujemy niskie oprocentowanie.
 • Maksymalna kwota kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta oraz  zasady obowiązujące dla kredytu obrotowego, z zastrzeżeniem ust.2.
 • Maksymalna wysokość pojedynczej transakcji kredytowej  dla kredytu AGRO-KREDYT wynosi
  3.000.000 PLN.
 • Wysokość kredytu nie może przekroczyć gospodarczo uzasadnionych nakładów, jednak nie więcej niż:a) 2.000 zł/1 ha użytków rolnych przeznaczonych pod uprawę zbóż, rzepaku, buraków cukrowych,
  kukurydzy oraz innych upraw roślinnych,
  b) 3.000 zł/1 ha użytków rolnych przeznaczonych pod uprawę warzyw,
  c) 50% rocznych nakładów na produkcję zwierzęcą,
 • 60% rocznych nakładów na produkcję w działach specjalnych produkcji rolnej.
 • Za kredyt kupisz wszystko co potrzebne Ci do gospodarstwa
 • Kredyt spłacisz w ciągu 12 miesięcy, w dowolnym terminie.
 • Gwarantujemy sprawną obsługę oraz prostą procedurę.
 • Oprocentowanie kredytu ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania kredytów w PBS Kwidzyn„.
 • Prowizja i opłaty od przyznanego kredytu pobierane są zgodnie z  „Tabelą opłat i prowizji w PBS dla klientów instytucjonalnych„.