Kredyt inwestycyjny udzielimy:

  • przedsiębiorcom, rolnikom oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej utworzonym zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Tym kredytem sfinansujemy:

  • wszelkie inwestycje związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

Długi okres spłaty:

  • nawet do 15 lat.

Kredytujemy:

  • do 100% nakładów ponoszonych nakładów

Oprocentowanie kredytu ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania kredytów w PBS Kwidzyn„.

Prowizja i opłaty od przyznanego kredytu pobierane są zgodnie z  „Tabelą opłat i prowizji w PBS dla klientów instytucjonalnych„.