Kredyt udzielany na skup przechowywanych zbóż i rzepaku.
Wysokoś kredytu nie może przekraczać:

  • gospodarczo uzasadnionych nakładów,
  • możliwości finansowych Kredytobiorcy.

Kredyt udzielany jest w złotych polskich (PLN)

Kredyt może być udzielony na okres do 12 miesięcy.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania kredytów w PBS Kwidzyn„.

Prowizja i opłaty od przyznanego kredytu pobierane są zgodnie z  „Tabelą opłat i prowizji w PBS dla klientów instytucjonalnych„.