• Lokata walutowa o zmiennym oprocentowaniu to idealna oferta dla tych, którzy chcą zdeponować oszczędności w jednej z następujących walut: EUR, USD oraz GBP*.
  • Teraz Twoje oszczędności nie będą tracić na wartości w momencie spadku wartości złotego.
  • Lokatę walutową możesz otworzyć na 1, 3 lub 6 miesięcy.
  • Odsetki od lokat naliczane są w walucie, w jakiej jest ona prowadzona.
  • Kapitalizacja należnych odsetek ma miejsce po upływie całego okresu umownego lokaty.

Oprocentowanie lokaty ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania środków na rachunkach oraz lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych w PBS Kwidzyn„.

* minimalna wpłata na rachunek lokaty terminowej 100 € /100 USD / 50 GBP

 


Depozyty w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Więcej informacji na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.