Posiadacz rachunku IKE otrzyma:

  • zabezpieczenie przyszłości – wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,
  • opłacalność dzięki zwolnieniu odsetek od oszczędności na IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki) Posiadacz IKE osiąga większy zysk niż z innych form oszczędzania,
  • elastyczność – nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego,
  • zwolnienie z podatku od spadku środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego,
  • brak kosztów związanych z prowadzeniem rachunku.

Warunki otwarcia:

  • złożenie przez oszczędzającego oświadczenia, że nie jest posiadaczem innego IKE (w jakiejkolwiek instytucji finansowej),
  • dla osób, które ukończyły 55 rok życia warunkiem otwarcia jest złożenie oświadczenia, że klient nie dokonał wypłaty z IKE.

Wpłaty / Limity wpłat:

  • Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października  2022 r.  w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2023 wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2023 wynosi 20 805 zł.

    Obwieszczenie opublikowano w Monitorze Polskim z dnia 125 października   2022 r.  poz. 1008.

 

Oprocentowanie rachunku ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania środków na rachunkach oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych w PBS Kwidzyn”.