Visa Classic Debetowa typu online to karta o zasięgu międzynarodowym, która umożliwia kontrolowanie aktualnego stanu konta w trakcie realizacji transakcji w dowolnym miejscu świata.

Zalety karty:

 • autoryzacja transakcji o aktualne saldo tzn. operacje wykonywane przy użyciu karty są równocześnie ewidencjonowane na rachunku klienta,
 • środki które wpływają na rachunek klienta w tej samej chwili są do jego dyspozycji.

 

Karta Visa Classic Debetowa realizuje transakcje:

 • Wypłaty gotówki :
  • w bankomatach oznaczonych emblematem VISA lub PLUS
  • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa, oznaczonych emblematem Visa
 • Płatności bezgotówkowe :
  • płatności za towary i usługi w sklepach i punktach handlowo-usługowych oznaczonych emblematem Visa
  • dokonywanie w kraju i za granicą transakcji bez jej fizycznego przedstawienia
 • Sprawdzenie aktualnej wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty niezwłocznie zgłoś ten fakt w jeden z niżej opisanych sposobów:

 • telefonicznie poprzez Infolinię Banku (tel.: +48 86 215 50 50),
 • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel.: +48 828 828 828),
 • osobiście w placówce Banku,
 • za pośrednictwem portalu kartowego.

W przypadku utraty karty za granicą, niezwłocznie skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem VISA, gdyż możesz otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym Banku, uczestniczącym w systemie VISA