Karta kredytowa VISA Classic to międzynarodowa karta płatnicza zapewniająca jednocześnie wygodę płacenia i kredyt zawsze pod ręką.

Nie musisz już angażować własnych środków na koncie. Możesz więc robić zakupy zawsze, kiedy przyjdzie Ci na to ochota.

Co daje karta kredytowa VISA Classic?

 • do 51 dni bez odsetek,
 • wydanie i wznowienie bez opłat,
 • możliwość bezpłatnego użytkowania,
 • maksymalny limit do 20.000 zł,
 • minimalną wymaganą spłatę tylko 3% min. 40 zł miesięcznie,
 • możliwość uzyskania dla osób z dochodami netto już od 800 zł.

Aktualnym klientom Banku oferujemy wydanie karty przy minimum formalności. Jeśli posiadasz kartę kredytową w innym banku, możesz ją przenieść na korzystnych zasadach do naszego Banku.

 1. wydanie karty – bez opłat
 2. wznowienie karty – bez opłat
 3. Karta wydawana jest na 3 lata.
 4. użytkowanie karty – bez opłat, jeśli będziesz aktywnie korzystać z karty:
 • jeśli po 11 miesiacach od dnia wydania karty wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi co najmniej 6 600 zł – bez opłat,
 • od 2 roku użytkowania, jeżeli w dniu generowania Zestawienia operacji wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym co najmniej 600 zł – bez opłat.

Jak działa karta kredytowa?
Bank daje Ci do dyspozycji indywidualnie ustalony limit kredytowy. Co miesiąc otrzymujesz wyciąg z zestawieniem wydatków dokonanych kartą. Bank BPS wymaga spłaty jedynie 3% min. 40 zł miesięcznego zadłużenia podanego na wyciągu. Jeśli spłacisz całe zadłużenie w terminie podanym na wyciągu (do 21 dni od daty otrzymania wyciągu) nie zapłacisz żadnych odsetek.

Karta umożliwia:

 • zapłatę za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych oznaczonych logiem VISA bez prowizji, w tym również przez internet, przez telefon i np. w taksówkach, ponieważ jest to karta wypukła (w odróżnieniu od karty VISA Electron),
 • wypłatę gotówki w placówkach banków członkowskich organizacji VISA,
 • wypłatę gotówki w bankomatach oznaczonych logiem VISA,
 • sprawdzenie wysokości wolnych środków oraz wydruk mini wyciągu w bankomatach świadczących taką usługę,
 • dokonanie zmiany numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę,
 • doładowania telefonu komórkowego,
 • dokonanie awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

Bezpieczeństwo
Używając karty kredytowej VISA Classic, możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić o utratę gotówki. A kiedy utracisz kartę – zgubisz ją lub karta zostanie skradziona – fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

telefonicznie w Centrum Kart (tel.  +48 22 539 50 50 – czynny całą dobę) lub w dowolnym centrum VISA
osobiście w dowolnej jednostce Banku BPS SA, lub banku spółdzielczego zrzeszonego z Bankiem BPS, wydającej kartę VISA lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe):

 • Pojedyncza transakcja internetowa –  100 PLN
 • Suma transakcji internetowych  –  400 PLN
 • Liczba następujących po sobie transakcji internetowych – 5