Karta VISA Euro – Karta debetowa wydawana do rachunków prowadzonych w walucie Euro. Umożliwia stały dostęp do środków na swoim rachunku walutowym w euro oraz dokonywanie transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat.

 

 

ZALETY:

 • Brak prowizji za przewalutowanie przy dokonywaniu transakcji w walucie euro,
 • Bezpieczeństwo środków za granicą – od teraz nie musisz wypłacać gotówki przed wyjazdem za granicę, zabezpieczasz się przed utratą gotówki,
 • Transakcje internetowe – płacisz kartą przez Internet, jeśli robisz to w walucie Euro Twoje zakupy będą tańsze, eliminujesz ryzyko kursowe i prowizje za przewalutowanie.
 • Nieograniczony dostęp do środków zgromadzonych na rachunku walutowym.

VISA Euro to przede wszystkim wygoda oraz bezpieczeństwo Twoich środków podczas wyjazdów zagranicznych.

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty niezwłocznie zgłoś ten fakt w jeden z niżej opisanych sposobów:

 • telefonicznie poprzez Infolinię Banku (tel.: +48 86 215 50 50),
 • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel.: +48 828 828 828),
 • osobiście w placówce Banku,
 • za pośrednictwem portalu kartowego,

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe):

 • Pojedyncza transakcja internetowa –  100 PLN
 • Suma transakcji internetowych  –  400 PLN
 • Liczba następujących po sobie transakcji internetowych – 5