Technologia payWave umożliwia błyskawiczne płatności do kwoty 100 PLN za zakupy i usługi bez podawania karty sprzedawcy. Wystarczy zbliżyć kartę do terminalu, by transakcja została zatwierdzona od razu, bez wprowadzania numeru PIN czy składania podpisu. Płatności powyżej 100 PLN realizowane są w tradycyjny sposób poprzez potwierdzenie za pomocą kodu PIN lub podpisu.

 

 

Kartą zbliżeniową VISA payWave możesz posługiwać się na całym świecie – jest ona powszechnie akceptowana.Dzięki niej możesz:

 • dokonywać transakcji zbliżeniowych,
 • bez prowizji płacić za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych z emblematem VISA,
 • dokonywać płatności bezgotówkowych w Polsce i na całym świecie, wszędzie tam gdzie widnieje logo Visa,
 • dokonywać transakcji w Internecie,
 • wypłacać gotówkę z bankomatów oraz banków oznaczonych logo VISA,
 • sprawdzać wysokość wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę,
 • dokonać awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

 

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty niezwłocznie zgłoś ten fakt w jeden z niżej opisanych sposobów:

telefonicznie poprzez Infolinię Banku (tel.: +48 86 215 50 50),

 • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel.: +48 828 828 828),
 • osobiście w placówce Banku,
 • za pośrednictwem portalu kartowego.

W przypadku utraty karty za granicą, niezwłocznie skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem VISA, gdyż możesz otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym Banku, uczestniczącym w systemie VISA

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe):

 • Pojedyncza transakcja internetowa –  100 PLN
 • Suma transakcji internetowych  –  400 PLN
 • Liczba następujących po sobie transakcji internetowych – 5