Rachunek walutowy bieżący, płatny na każde żądanie, służy do gromadzenia walut i przeprowadzania rozliczeń z zakresu obrotu dewizowego. W ciężar i na dobro rachunków walutowych możliwe jest rozliczanie płatności zagranicznych otrzymywanych i wysyłanych za pośrednictwem systemu SWIFT.

Rachunek walutowy prowadzimy w następujących walutach:

  • dolarach amerykańskich (USD)
  • euro (EUR)
  • funt brytyjski (GBP)

W naszym Banku. Kupisz walutę, otworzysz konto, założysz lokatę, dokonasz rozliczeń.  Szybko i wygodnie bo rozliczenia realizujemy w międzynarodowym systemie SWIFT.

Proponujemy:

  • kupno i sprzedaż walut – kupno i sprzedaż euro, dolarów amerykańskich oraz funtów brytyjskich,
  • rachunek walutowy bieżący – wygodna forma prowadzenia rozliczeń walutowych
  • lokaty walutowe – oprocentowane według zmiennej stopy procentowej na terminy od 1 do 6 miesięcy
  • obsługa płatności w rozliczeniach transakcji handlu zagranicznego – terminowa i profesjonalna realizacja płatności wynikających z operacji zagranicznych
  • polecenie wypłaty – błyskawiczna realizacja płatności i całkowite bezpieczeństwo transakcji

Oprocentowanie rachunku ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania środków na rachunkach oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych w PBS Kwidzyn”.


 Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem oszczędnościowym w walutach wymienialnych

 Objaśnienia pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym