• kredyt udzielany jest w złotych polskich (PLN).
  • kredyt może być udzielany na okres do 15 lat,
  • możliwość finansowania transakcji w 100%,
  • oprocentowanie kredytu ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania kredytów w PBS Kwidzyn„.

Kredyt lokatorski ma na celu finansowanie potrzeb mieszkaniowych osób fizycznych i może być przeznaczony na:

  • sfinansowanie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej,
  • wkład mieszkaniowy w przypadku ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • kaucję stanowiacą zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu w TBS,
  • partycypację w kosztach budowy mieszkań w TBS.

  Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia