Kredytem odnawialnym można finansować bieżące potrzeby Posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego – przeznaczenie tego kredytu nie wymaga dokumentowania.

 • Wygoda – posiadacz kredytu odnawialnego może z niego zacząć korzystać w dowolnym momencie braku środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, przyznany limit kredytu podwyższa wysokość dostępnych wolnych środków na rachunku.
 • Jeżeli posiadacz rachunku nie złoży innej dyspozycji, po upływie 12 miesięcy kredyt odnawialny jest automatycznie przedłużany na okres kolejnych 12 miesięcy bez konieczności wizyty w oddziale banku czy podpisywania dodatkowych dokumentów.
 • Jest to jeden z najtańszych sposobów kredytowania, każdy wpływ na rachunek obniża bieżące zadłużenie.

Kredyt w rachunku może otrzymać osoba, która:

 • wnosi na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy systematyczne wpływy (z tytułu wynagrodzenie, emerytury, renty),
 • posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przez okres:
  • co najmniej 3 miesiące w przypadku dokonywania systematycznych, comiesięcznych wpływów na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy,
  • posiada zdolność kredytową,
  • nie spowodowała niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu.

Po upływie 12-miesięcznego terminu, posiadacz rachunku, bez obowiązku spłaty bieżącego zadłużenia, może wykorzystywać kredyt przez kolejne okresy 12-miesięczne, gdy:

 • wysokość systematycznych wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy nie obniżyła się w sposób zagrażający terminowemu regulowaniu zobowiązań wynikających z umowy,
 • posiadacz rachunku nie dokonał wypłat przekraczających wysokość przyznanego limitu kredytu odnawialnego,
 • posiadacz rachunku zapewni wolne środki umożliwiające pobranie prowizji za przedłużenie umowy kredytowej na okres kolejnych 12 miesięcy.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania kredytów w PBS Kwidzyn„.

 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia


RRSO dla przykładu reprezentatywnego na dzień 01.03.2022r. wynosi 13,49% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 3.000 zł na 12 miesięcy z oprocentowaniem stałym 9,50%. Przy założeniu jednorazowej wypłaty kredytu i maksymalnego wykorzystania przez okres kredytowania – całkowity koszt kredytu wynosi 374,23zł (w tym: 60 zł prowizja za udzielenie kredytu, 284,23 zł odsetki,  opłaty przygotowawcze 30 zł), całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 3.374,23 zł