Planujesz kupno mieszkania w nowej kamienicy w Kwidzynie na Starym Mieście?

Przyjdź do Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie i skorzystaj z promocyjnej oferty kredytów mieszkaniowych przygotowanych specjalnie pod tą inwestycję!

  • prowizja 0%,
  • niskie oprocentowanie,
  • wakacje kredytowe,
  • atrakcyjne formy kredytowania,
  • szybka decyzja kredytowa.

Skorzystaj z innych produktów Banku i jeszcze bardziej obniż marżę kredytu o:

  • 0,10 p.p. – jeśli korzystasz z karty kredytowej PBS,
  • 0,10 p.p. – jeśli ubezpieczysz kredytowaną nieruchomość za pośrednictwem banku,
  • 0,20 p.p. – jeśli wybierzesz ubezpieczenie na życie, z oferty proponowanej przez bank.

Klientom korzystającym z kredytów hipotecznych oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia zabezpieczające kredytowane nieruchomości, a także życie i zdrowie kredytobiorców. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

 

Oferta promocyjna obejmuje kredyty:

1). KREDYT „Własna Chata” – Kredyt mieszkaniowy hipoteczny przeznaczony za zakup mieszkania.

2). KREDYT „LOKATORSKI” – Kredyt mieszkaniowy przeznaczony na finansowanie:

  • kaucji stanowiącej zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu w Towarzystwie Budownictwa Społecznego,
  • partycypacji w kosztach budowy mieszkań w Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

  Ogólne informacje dotyczące umowy kredytu hipotecznego „Własna Chata”


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Kredytu Własna Chata (RRSO) wynosi: 4,30% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 188 300,00 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu 4,12% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,72%) i marży Banku w wysokości 2,40%, obliczonej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00p.p.) oraz bez uwzględniania możliwości obniżenia marży dostępnej w ofercie promocyjnej  Równa rata miesięczna: 1 153,19 PLN, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 90 074,08 PLN, w tym suma odsetek w całym okresie kredytowania: 88 467,08 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych PCC: 19,00 PLN, opłaty bankowe za rozpatrzenie wniosku kredytowego 200,00 PLN, opłaty bankowe za przygotowanie i zawarcie umowy kredytowej 200,00 PLN, suma opłat za prowadzenie konta, przy wyborze konta standardowego za 240 miesięcy: 1 188,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 278 374,24 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.02.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Kredytu Lokatorskiego (RRSO) wynosi 6,01% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 60 428,80 PLN, okres kredytowania 180 miesięcy; udział środków własnych 0%. Oprocentowanie kredytu 5,52% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,72%) i marży Banku w wysokości 3,80p.p. (przy uwzględnieniu obniżonej marży dla klientów posiadających ROR w Powiślańskim Banku Spółdzielczym i bez uwzględnienia innych możliwości obniżenia oprocentowania) 180 równych rat miesięcznych w wysokości 494,44 PLN. Całkowity koszt kredytu 29 862,37 PLN, w tym suma odsetek w całym okresie kredytowania 28 571,37PLN, opłaty bankowe za rozpatrzenie wniosku kredytowego 200,00PLN, opłaty bankowe za przygotowanie i zawarcie umowy kredytowej 200,00 PLN, suma opłat za prowadzenie konta, przy wyborze konta standardowego za 180 miesięcy: 891,00 PLN. Całkowita kwota do zapłaty 90 291,17PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.02.2018r. na reprezentatywnym przykładzie.