„WŁASNA CHATA” kredyt hipoteczny na spełnienie marzeń o własnym kącie.

Szukasz finansowania na:

 • zakup działki budowlanej;
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (na rynku wtórnym/ pierwotnym);
 • inwestycje mieszkaniowe realizowana przez Kredytobiorcę lub inwestora;
 • refinansowanie kredytu udzielonego przez inny bank, przeznaczonego na cele mieszkaniowe.

Sprawdź ofertę kredytu WŁASNA CHATA i zrealizuj swoje marzenia.

Jakie korzyści?

 • okres kredytowania nawet do 30 lat;
 • możliwość rozliczenia w formie kosztorysu powykonawczego.
 • w ofercie PBS atrakcyjne ubezpieczenia Kredytobiorcy oraz ubezpieczenie mieszkania/ domu.
 • możliwość wyboru oprocentowanie kredytu wg formuły:
  • oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową,
  • oprocentowania o okresowo-stałej stopie procentowej.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest zgodnie z obowiązującą

Tabelą oprocentowania kredytów w PBS Kwidzyn,

 

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń: 55 261 45 42


  Ogólna informacja do kredytu Własna Chata

  Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia


RRSO – oprocentowanie zmienne:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10.25% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 296.000,00 PLN, okres kredytowania: 278 miesięcy; wkład własny: 25% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne 9,52% w skali roku – wyliczone jako suma zmiennej stopy referencyjnej WIBOR 3M (na dzień 19.04.2023r. wynosi 6,92%) oraz marży banku w wysokości 2,60%. 277 równych rat miesięcznych w wysokości 2.644,05 PLN, oraz ostatnia, 278 rata w wysokości 2,637,11 PLN. Łączna liczba rat 278.

Całkowity koszt kredytu wynosi 445.169,06 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 439.038,96 PLN, prowizja za udzielenie kredytu 4.440,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, opłata przygotowawcza w wysokości 300,00 PLN oraz koszt prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) w całym okresie kredytowania 1.371,10 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 741.169,06 PLN.

Kalkulacja została dokonana na dzień 19.04.2023r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że:

– wartość przedmiotu zabezpieczenia kredytu wynosi 394.670,00 zł i zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości mieszkalnej,

– nieruchomość została ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych u dowolnego ubezpieczyciela, którego oferta odpowiada minimalnemu zakresowi ubezpieczenia akceptowanego przez Bank (na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość nieruchomości przyjęta przez Bank – nie dotyczy nieruchomości niezabudowanych)  oraz została dokonana cesja na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia,

– Kredytobiorca dokonał we własnym zakresie wyceny nieruchomości.


RRSO – oprocentowanie okresowo – stałe:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 12.35% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 296.000,00 PLN, okres kredytowania: 278 miesięcy; oprocentowanie okresowo – stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 13% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,52% w skali roku – wyliczone jako suma zmiennej stopy referencyjnej WIBOR 3M (na dzień 20.04.2023r. wynosi 6,92%) oraz marży banku w wysokości 2,60%. Równa rata miesięczna przez pierwsze 60 miesięcy w wysokości 3.375,49 PLN, kolejne 217 rat w wysokości 2.727,05PLN, ostatnia 278 rata w wysokości 2.466,91 PLN. Łączna liczba rat 278.

Całkowity koszt kredytu wynosi 506.896,26 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 500.766,16 PLN, prowizja za udzielenie kredytu 4.440,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, opłata przygotowawcza w wysokości 300,00 PLN oraz koszt prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) w całym okresie kredytowania 1.371,10 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 802.896,26 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 20.04.2023r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że:

– wartość przedmiotu zabezpieczenia kredytu wynosi 394.670,00zł i zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości,

– nieruchomość została ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych u dowolnego ubezpieczyciela, którego oferta odpowiada minimalnemu zakresowi ubezpieczenia akceptowanego przez Bank (na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość nieruchomości przyjęta przez Bank – nie dotyczy nieruchomości niezabudowanych)  oraz została dokonana cesja na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia,

– Kredytobiorca dokonał we własnym zakresie wyceny nieruchomości.