Dostępna kwota kredytu od 1.000 zł do 20.000 zł z możliwością kredytowania prowizji oraz kosztów ubezpieczenia.

Okres kredytowania wynosi do 24 miesięcy.

,,Wygodny Kredyt’’ jest udzielany łącznie z ubezpieczeniem.

Oprocentowanie kredytu wg stałej stopy procentowej:
– dla klientów Banku posiadających rachunek ror/pakiet
– lub rachunek bieżący – 4,95% w skali roku,
– dla pozostałych klientów – 5,95% w skali roku.

Prowizja za udzielenie kredytu:
– dla klientów Banku posiadających rachunek ror/pakiet
– lub rachunek bieżący – 4,95%,
– dla pozostałych klientów – 5,95%.

Brak opłat przygotowawczych.

Bank dopuszcza tzw. wakacje kredytowe – tj. możliwość odłożenia spłaty jednej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu, z której Uczestnik może skorzystać raz w roku kalendarzowym po upływie przynajmniej 3 miesięcy trwania umowy kredytu pod warunkiem jego terminowej spłaty oraz złożenia stosownego pisemnego wniosku w placówce Banku nie później niż na 7 dni przed terminem spłaty raty i uzyskania pisemnej zgody Banku.

 

 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia


RRSO dla przykładu reprezentatywnego na dzień 18.11.2015r. wynosi 20,90% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 5 250,00 zł na 12 miesięcy z oprocentowaniem stałym 4,95%. Wysokość raty miesięcznej wynosi 449,32 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 519,54 zł (w tym: 259,88 zł prowizja za udzielenie kredytu, 141,85 zł odsetki, 117,81 zł koszt ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy), całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi  5 769,54 zł.