Dla kogo? 

  • dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych połączonych z usługą Internet Banking

Jaka  kwota ? 

  • minimum 1.000 PLN

Jaki okres deponowania? 

  • 1 miesięczna ,, Lokata Internetowa Standard”
  • 3 miesięczna ,, Lokata Internetowa Standard”

Oprocentowanie lokaty ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania środków na rachunkach oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych w PBS Kwidzyn„.

Szczegóły oferty zawiera Regulamin otwierania i prowadzenia internetowych lokat terminowych. Zachęcamy do korzystania z usługi elektronicznego zakładania lokat terminowych i pomnażania swoich zysków.

 


Depozyty w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Więcej informacji na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.