• Lokata Dynamiczna to nowoczesny produkt oszczędnościowy którego oprocentowanie rośnie przez cały okres jej trwania.
  • Lokata Dynamiczna zapewnia płynność ulokowanych środków, dzięki możliwość ich wypłaty wraz z odsetkami za pełne okresy miesięczne.
  • Stały dostęp do środków i pełne odsetki za zakończone okresy miesięczne to największe zalety tego produktu:
  • Minimalna kwota lokaty to 1.000 zł.
  • W każdym kolejnym okresie 1 miesięcznym oprocentowanie jest naliczane wg. stałej stopy procentowej. Kapitalizacja odsetek za każdy okres 1 miesięczny nastąpi po zakończeniu całego okresu trwania lokaty.

Oprocentowanie lokaty ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania środków na rachunkach oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych w PBS Kwidzyn„.


Depozyty w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Więcej informacji na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.