Pakiet Aktywny to:

Wybierając Pakiet Aktywny, w ramach oferty kredytowej możesz:

  • otrzymać obniżoną prowizję za udzielenie kredytu, odnawialnego,
  • realizaować zlecenia z rachunku wg. stawki 0,75 zł,
  • realizować wysokokwotowe zlecenia  wg. stawek obniżonych.

 

* zwolnienie z opłaty za Pakiet pod warunkiem utrzymania średniego salda na poziomie powyżej 2500 zł lub miesięczna opłata w wysokości 13 zł.


 Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem Pakiet Aktywny

 Objaśnienia pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym