Pakiet Młodzieżowy to:

 

Wybierając Pakiet Młodzieżowy, w ramach oferty kredytowej możesz:

  • otrzymać obniżoną prowizję za udzielenie kredytu, odnawialnego.

* zwolnienie z opłaty za Pakiet pod warunkiem utrzymania średniego salda na poziomie powyżej 10 zł lub miesięczna opłata w wysokości 4 zł


 Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem Pakiet Młodzieżowy

 Objaśnienia pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym