Pakiet Standardowy to:

Wybierając Pakiet Standardowy, w ramach oferty kredytowej możesz:

  • otrzymać obniżoną prowizję za udzielenie kredytu, odnawialnego.

 

* zwolnienie z opłaty za Pakiet pod warunkiem utrzymania średniego salda na poziomie powyżej 1000 zł lub miesięczna opłata w wysokości 9 zł.


 Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem Pakiet Standardowy

 Objaśnienia pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym