Rachunek oszczędnościowy to atrakcyjny produkt depozytowy łączący zalety lokaty i rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego. Pozwala zarabiać jak na lokacie, oferując jednocześnie swobodę dysponowania pieniędzmi. Zaletą konta oszczędnościowego jest możliwość nieograniczonej liczby wpłat i wypłat środków pieniężnych bez utraty odsetek.

  • wpłaty w dowolnym momencie, w dowolnych kwotach,
  • wypłata kiedy chcesz – bez utraty naliczonych odsetek
  • 0 zł za prowadzenie,
  • 0 zł za otwarcie.

Oprocentowanie rachunku ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania środków na rachunkach oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych w PBS Kwidzyn”.


 Dokument dotyczący opłat tytułu usług związanych z rachunkiem oszczędnościowym

 Objaśnienia pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym