Union Investment dzisiaj

Union Investment TFI S.A. jest częścią europejskiej grupy kapitałowej, która już od ponad 50 lat przynosi zyski ponad siedmiu milionom swoich klientów na całym świecie. Grupa zarządza otwartymi funduszami inwestycyjnymi, których aktywa przekroczyły 120 mld euro.

100% akcjonariuszem Towarzystwa jest Union Asset Management Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

W Polsce działamy już od ponad 12 lat! Prowadzimy działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi w Polsce. Obecnie zarządzamy subfunduszami w ramach funduszu parasolowego UniFundusze FIO oraz funduszem UniWIBID SFIO, a także portfelami asset management..

Ciągle tworzymy nowe rozwiązania dla naszych klientów. Jak się to wszystko zaczęło?

 • W 1995 roku na polskim rynku zaczęło funkcjonować Korona Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA, którego akcjonariuszem był Bank Gospodarki Żywnościowej SA i austriacka grupa finansowa Creditanstalt. W latach 1995 – 2000 zarządzaliśmy 6 funduszami powierniczymi, które z wejściem w życie ustawy o funduszach inwestycyjnych zostały przekształcone w otwarte fundusze inwestycyjne.
 • Grupa Union Investment rozpoczęła działalność w Polsce w 1998 r. i utworzyła TFI, które w 2000 r. przyjęło nazwę Union Investment TFI SA. W tym samym roku we wrześniu rozpoczęła się sprzedaż jednostek uczestnictwa pierwszego funduszu.
 • W grudniu 2000 r. Union Investment i KORONA połączyły siły merytoryczne i sprzedażowe, pod marką Union Investment TFI SA, którego udziałowcami byli: w 70% Grupa Union Investment oraz w 30% BGŻ SA. Połączone towarzystwo zarządzało 7 otwartymi funduszami inwestycyjnymi.

Od paru lat w czołówce TFI na rynku polskim!

Od wielu lat konsekwentnie odnotowujemy ponadprzeciętne na rynku polskim wyniki w różnych kategoriach funduszy i otrzymujemy prestiżowe tytuły:

 • W październiku 2006 r. eksperci „Rzeczpospolitej” i Analizy Online po raz czwarty z rzędu uznali nas za najlepsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Polsce.
 • W styczniu 2006 r. w rankingu prestiżowego miesięcznika „Forbes” fundusz UniKorona Pieniężny FIO został ogłoszony najlepszym funduszem pieniężnym w Polsce.
 • W październiku 2005 r. eksperci „Rzeczpospolitej” i Analizy Online ponownie ogłosili nas najlepszym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce.
 • We wrześniu 2005 r. eksperci „Business Week” uznali zarządzającego funduszem UniKorona Pieniężny FIO najlepszym zarządzającym funduszami pieniężnymi.
 • W rankingu „Profit”/„Forbes” z 2005 r. fundusze Union Investment zajęły pierwsze miejsca w 4 podstawowych kategoriach funduszy: rynku pieniężnego, obligacji, mieszanych i akcyjnych.
 • W listopadzie 2004 r. zarówno „Gazeta Wyborcza”, jak i „Rzeczpospolita” uznały nas za najlepsze TFI w Polsce pod względem długoletnich wyników funduszy.
 • 25 września 2003 r. w rankingu „Rzeczpospolitej” i Analizy Online Union Investment ogłoszono najlepszym TFI.
 • W roku 2002 Gdańska Akademia Bankowa i czytelnicy „Rzeczpospolitej” uznali nas za „Najlepszy, a zarazem najbardziej przyjazny podmiot zarządzający funduszami inwestycyjnymi w roku 2002”.

Fundusze inwestycyjne oferowane przez Union Investment TFI SA:

 • fundusze papierów dłużnych – UniKorona Pieniężny i UniKorona Obligacje – inwestycje w bezpieczne papiery dłużne, takie jak obligacje skarbu państwa, czy bony skarbowe,
 • fundusz zrównoważony – UniKorona Zrównoważony,
 • fundusz aktywnego zarządzania – UniAktywna Alokacja – fundusz inwestuje środki pomiędzy częścią dłużną i akcyjną. Jest zarządzany aktywnie na postawie Systemu Zachowania Wartości Kapitału, który umożliwia wykorzystanie potencjału rynków akcji w sytuacji hossy oraz ochronę kapitału w sytuacji bessy. Udział akcji i innych papierów wartościowych w zależności od sytuacji rynkowej może wynosić od 0 do 100%.
 • fundusz akcji – UniKorona Akcje – inwestycje przede wszystkim w akcje najlepszych polskich przedsiębiorstw, rokujących nadzieję na najwyższe zyski w długim okresie czasu.
 • Fundusz rekomendowany w przypadku inwestycji mającej trwać co najmniej 5 lat.
 • fundusze zagraniczne – UniGlobal – inwestycje w akcje firm z całego świata – światowe koncerny branży przyszłości: biotechnologie, technologie optyczne, informatykę, technologie medyczne oraz ochronę środowiska; UniAkcje Nowa Europa – inwestycje w akcje emitentów z Europy Centralnej i Wschodniej lub akcje emitentów których Europa Centralna i Wschodnia jest głównym obszarem działalności,
 • fundusz obligacji – UniDolar – inwestycje w bezpieczne instrumenty finansowe denominowane w dolarach – obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe skarbowe jak i komercyjne fundusz specjalistyczny – UniWIBID – fundusz stałego dochodu – inwestycje w instrumenty o wysokim stopniu wahania poziomu cen. Stwarza możliwość uzyskania wyższych dochodów. Wymagany wyższy poziom wpłat niż przy innych funduszach.

PBS Kwidzyn oferuje następujące produkty:

 • UniFundusze FIO / subfundusz UniStoProcent Bis (w PLN),
 • UniFundusze FIO / subfundusz UniAktywna Alokacja (95%) (w PLN),
 • UniFundusze FIO / subfundusz UniKorona Pieniężny (w PLN),
 • UniWIBID SFIO,
 • UniFundusze FIO / subfundusz UniKorona Obligacje (w PLN),
 • UniFundusze FIO / subfundusz UniDolar Obligacje ( w PLN),
 • UniFundusze FIO / subfundusz UniKorona Zrównoważony,
 • UniFundusze FIO / subfundusz UniKorona Akcje (w PLN),
 • UniFundusze FIO / subfundusz UniGlobal (w PLN) ),
 • Plan Oszczędzania,
 • UniRentier,
 • UniFundusze FIO / subfundusz UniStoProcent Plus (w PLN),
 • UniFundusze FIO / subfundusz UniAkcje: Nowa Europa (w PLN).

Gdzie znaleźć więcej informacji o nas?

Informacje o naszej ofercie na stronie www.union-investment.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress