Karta debetowa jest kartą powiązaną z rachunkiem firmowym, która umożliwia dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na rachunku, a także dostępnych w ramach limitu kredytowego w rachunku bieżącym.

  • wygoda i bezpieczeństwo pracowników – dzięki możliwości wydania dowolnej liczby kart do rachunku, pracownicy podczas podróży służbowych mogą pokrywać koszty hotelu, transportu, itp. – nie są narażeni na utratę gotówki
  • łatwa kontrola wydatków pracowników
  • eliminacja zaliczek dla pracowników
  • komfort – klient ma stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie ma potrzeby odwiedzania Banku i nie jest zależny od godzin pracy Banku,
  • łatwy i szybki dostęp do gotówki dzięki szerokiej sieci ponad 4000 bankomatów bez prowizji (Zrzeszenia Banku BPS SA, GBW SA )
  • szybkość – środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek
  • kontrola nad wydatkami dzięki autoryzacji każdej transakcji oraz możliwości podejrzenia blokady w systemie bankowości internetowej
  • dokonywanie transakcji w internecie
  • poczucie bezpieczeństwa – korzystając z kart płatniczych klient unika konieczności noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy i nie naraża się na ich utratę
  • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty niezwłocznie zgłoś ten fakt w jeden z niżej opisanych sposobów:

telefonicznie poprzez Infolinię Banku (tel.: +48 86 215 50 50),
telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel.: +48 828 828 828),
osobiście w placówce Banku,
za pośrednictwem portalu kartowego,