Karta kredytowa to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności.
Karta kredytowa to dodatkowe środki na wydatki związane z działalnością firmy. Na podstawie zdolności kredytowej przyznawany jest łączny limit kart, a w jego ramach firma zdecyduje, ile kart kredytowych chce otrzymać dla siebie i swoich pracowników.

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania
 • umożliwia pokrycie bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy
 • zwiększa bieżącą płynność finansową firmy
 • komfort – można robić zakupy na całym świecie, nawet gdy nie ma się pieniędzy na koncie
 • darmowy kredyt do 56 dni
 • limit kredytowy do 100 000 PLN
 • możliwość dokonywanie przelewów z karty kredytowej
 • bezpłatna usługa automatycznej spłaty zadłużenia karty
 • brak konieczności spłaty całości zadłużenia – minimalna spłata to tylko 5% wykorzystanego limitu karty miesięcznie, nie mniej niż 100 PLN
 • dokonywanie transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą – bez żadnych opłat
 • dokonywanie transakcji w internecie
 • możliwość sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie, doładowania telefonu komórkowego
 • możliwość wydania dowolnej ilości kart z odrębnymi limitami dla każdego pracownika,
 • wygoda – automatyczne wznowienie karty
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty dokonasz natychmiastowego jej zastrzeżenia w każdym oddziale Banku lub telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe):

 • Pojedyncza transakcja internetowa –  100 PLN
 • Suma transakcji internetowych  –  400 PLN
 • Liczba następujących po sobie transakcji internetowych – 5