Kredyt udzielany na zakup środków i usług przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz na poprawę płynności finansowej

kwota kredytu nie może być niższa niż 20.000,00 zł i nie wyższa niż 150.000,00 zł