Kredyt udzielany na zakup środków i usług przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz na poprawę płynności finansowej

Maksymalna kwota kredytu 100.000,00 zł

Oprocentowanie kredytu ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania kredytów w PBS Kwidzyn„.

Prowizja i opłaty od przyznanego kredytu pobierane są zgodnie z  „Tabelą opłat i prowizji w PBS dla klientów instytucjonalnych„.