Kredyt inwestycyjny może być udzielony przedsiębiorcom będącymi osobami prawnymi lub fizycznymi, rolnikom oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej utworzonym zgodnie z przepisami prawa polskiego, które spełniają następujące warunki :

  • posiadają zdolność kredytową potwierdzoną przez Powiślański Bank Spółdzielczy na podstawie udokumentowanych stałych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub innych źródeł dochodów i stanu majątkowego, zapewniających spłatę kredytu.

Tym kredytem sfinansujemy:

  • wszelkie inwestycje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Długi okres spłaty:

  • nawet do 15 lat.

Kredytujemy:

  • do 100% ponoszonych nakładów

Przyznanie kredytu, jego wysokość, udział środków własnych kredytobiorcy, oprocentowanie i okres kredytowania uzależnione są od ekonomicznego uzasadnienia przedsięwzięcia podlegającego kredytowaniu, stopnia ryzyka wynikającego z oceny zdolności kredytowej podmiotu ubiegającego się kredyt oraz proponowanych zabezpieczeń.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania kredytów w PBS Kwidzyn„.

Prowizja i opłaty od przyznanego kredytu pobierane są zgodnie z  „Tabelą opłat i prowizji w PBS dla klientów instytucjonalnych„.