Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczany jest na pokrycie wymagalnych zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Korzyści

  • szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych,
  • możliwość uruchomienia środków pieniężnych dokładnie wtedy, kiedy występuje potrzeba,
  • łatwość w obsłudze spłaty kredytu, która automatycznie dokonuje się z wpływów na rachunek bieżący, pomniejszając saldo zadłużenia na tym rachunku,
  • spłata całości lub części kredytu w okresie kredytowania powoduje odnowienie limitu kredytowego.

Kredyt jest przeznaczony dla posiadaczy rachunku bieżącego, którzy:

  • posiadają zdolność kredytową,
  • ustanowią wymagane przez PBS zabezpieczenia kredytu

Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb oraz wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy, a także zdolności kredytowej Klienta

Okres kredytowania: Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest na okres do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytowej.

Na wniosek kredytobiorcy Bank może przedłużyć termin obowiązywania umowy kredytu, na kolejne okresy nie dłuższe niż 12 miesięcy, bez konieczności jednoczesnej spłaty przez kredytobiorcę zadłużenia z tytułu kredytu.

Spłata kredytu jest dokonywana bez odrębnych dyspozycji posiadacza rachunku bieżącego z pierwszych wpływów na ten rachunek.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania kredytów w PBS Kwidzyn„.

Prowizja i opłaty od przyznanego kredytu pobierane są zgodnie z  „Tabelą opłat i prowizji w PBS dla klientów instytucjonalnych„.