Nie chcesz, aby Twoje pieniądze bezproduktywnie leżały na koncie nawet przez 1 dzień?

Lokata O/N – pozwala automatycznie i efektywnie lokować środki pieniężne zgromadzone o ustalonej godzinie lub pozostające na koniec dnia na rachunku bieżącym lub pomocniczym. Następnego dnia roboczego środki depozytu wraz z naliczonymi odsetkami są do dyspozycji Klienta.

Lokata będzie automatycznie otwierana o określonej godzinie, kiedy na rachunku bieżącym lub pomocniczym znajdować się będzie co najmniej kwota w wysokości określonej w umowie min. 100.000 zł. Następnego dnia roboczego rano środki pieniężne stanowiące Lokatę O/N wraz z naliczonymi odsetkami są do dyspozycji Klienta.

Lokata O/N może być tworzona:

  • z całego salda znajdującego się na rachunku,
  • z uwzględnieniem każdorazowego pozostawiania określonej kwoty na rachunku bieżącym / pomocniczym,
  • w zaokrągleniu,

Zalety produktu:

  • Lokata O/N stanowi dogodną formę lokowania chwilowych nadwyżek środków na rachunkach, w ramach których prowadzona jest obsługa bieżącej działalności Klienta.
  • Depozyty otwierane są tylko na noc, na dni świąteczne lub na weekendy, bez konieczności śledzenia przez Klienta sald rachunku i wydawania odrębnych dyspozycji.
  • W ciągu dnia roboczego środki pieniężne pozostają do dyspozycji Klienta.

Warunki, które należy spełnić, by skorzystać z produktu

  • Należy zawrzeć z PBS umowę o otwieranie Lokat O/N.

Pozostałe istotne informacje o produkcie

  • Minimalna kwota, od jakiej PBS otwiera Lokaty O/N, wynosi 100 000 PLN,
  • Oprocentowanie Lokat O/N zmienne, każdorazowo uzgadniane z Klientem przed podpisaniem umowy. Formuła oprocentowania jest konstruowana na podstawie rynkowych stawek referencyjnych tj. WIBID

Oprocentowanie lokaty ustalane jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą oprocentowania środków na rachunkach oraz lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych w PBS Kwidzyn„.


Depozyty w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Więcej informacji na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.